Literární fabrika: Křesťanství

Křesťanství

Ve většině náboženských tradicích je duchovnost úmyslně vtěsnána do jiného významu: jako životní praxe, způsob vnímání, toho co se událo a osobního zacházení s tím co člověka přesahuje. Buď je to bráno s božím souladem, nebo naopak se to s božím souladem neslučuje. V normální životě, je jasné, nebo by to alespoň jasné mělo být, že to co se odehrálo v minulosti není až tak důležité a člověk by na tom neměl být závislí. To co je opravdu důležité je TADY A TEĎ, ale cítíme se tím „teď“ ohroženi, z důvodu dnešní konzumní společnosti, která žije aby mohla mít, místo toho aby měla, proto aby mohla žít. Proto dnes přeskakujeme do minulosti a strachujeme se o budoucnost a pak umřeme a nejspíš si ani neuvědomíme, že jsme život prožili v odrazu z minulosti, podle kterého jsme se strachovali o budoucnost, ale ve skutečnosti jsme vůbec nežili, žili jsme pouze v domněnkách, ve strachu z budoucnosti podnícenou minulostí, (tomuto tématu se budu více věnovat v článku Člověk a Vesmír) možná proto se uchylujeme k náboženství, možná proto vycházíme protestovat do ulic, možná proto si stěžujeme na společnost! Nežijeme TADY A TEĎ!

Co se tedy podařilo náboženstvímu, uspokojit lidi? Přinést jim mír lásku a pohodu? Či dokonce spasit je? Odpověď zní,NE! Jediný co se jim dnes podařilo, přimět lidi aby uvěřili, že na nebi žije neviditelný muž, který vidí všecko, slyší všecko, pozoruje každého na této planetě a to každou sekundu. Tento neviditelný mužík má speciální seznam věcí, které nesmíte dělat. Jakmile něco z toho uděláte, máte připravené místo, plné ohně, bolesti a strachu, kde se budete péct ve vlastní šťávě a to na věky věků. Ale přes to všecko, vás miluje! On vás miluje a stále potřebuje peníze! Je všemocný, vševědoucí, nejmoudřejší, akorát má problémy s penězi. Náboženství má miliardové přijmi neplatí daně a stále chce víc a víc. Proč? Protože kdysi dávno dali lidi lidem „slepou“ víru, která mohla z počátku být( a nejspíše to i tak byla), myšlena dobře, tak jak to zamýšleli raní křesťané, ale pak se někde něco pokazilo. Politické rozhodnutí udělaly z mýtické postavy Ježíše Krista, postavu historickou a to kvůli získání moci, kde vše vysvětlovali božím záměrem, inkvizicemi, či křížovými výpravami.  Křesťanství, i když bylo vyvoláno jen jako iluze chudých lidí, kteří potřebovali v něco věřit, se změnilo a popíralo veškeré původní idee sebe sama. Myslíte, že je to pro dnešní společnost nutné, aby hltala veškeré ty církevní žvásty, co oni předeformovali jako boží přikázání a ve skutečnosti to s (původním) ranným křesťanstvím nemá mnoho společného, jen proto, aby mohli s lidmi manipulovat? Ranní křesťané byli hlavně skupinka chudých, sociálně opovrhovaných a ponižovaných lidí, kteří ostře kritizovali bohaté a mocné, nesmlouvavě odsuzovali bohatství a světskou i knížecí moc jako zlou. Ranní křesťané byli také velmi solidární, někdy byli vyjadřováni spontánním sdílením všech materiálních statků. Do této doby bych křesťanství neviděl jako nějaké zlo, jaké známe dnes.A kde že se to tedy pokazilo? Kolem roku 300 nl. Konstantin uspořádal v Římě Nicejský koncil. na tomto setkání byli přijaté politicky motivované křesťanské doktríny a tak začala dlouhá historie křesťanského prolévání krve a duchovních lží.

Nicméně, zmínil jsem se o to, že křesťanství je iluze, jako nejspíš většina dnešních náboženství. Pojďme se na to kouknout.

 Jedna z nejstarších civilizací na zemi, starověký Egypťané kolem roku 3000př.nl. uctívali svého boha slunce Hora.Hor se narodil 25. prosince panně jménem Isis-Meri , jeho zrození doprovázela hvězda na východě a po svém zrození byl poctěn třemi králi. Ve 12ti. Letech byl zázračným dětským učitelem a ve 30ti letech byl pokřtěn osobou jménem Anup, čímž začala jeho vláda. Hor měl 12 učedníků, se kterými cestoval a konal zázraky jako uzdravení nemocných, nebo chůze po vodě. Po Thypoonově zradě byl Hor ukřižován, pochován 3 dny a pak vzkříšen.

Tyto Horovy atributy, ať už jsou originální, nebo ne, se zdají přetrvávat v mnoha kulturách. U mnoho jiných bohů nacházíme stejnou mytologickou strukturu.

Řecko 1300př.nl.: Atria z Phyria, narozená panně jménem Nany 25. prosince, ukřižován, uložen do hrobu a po třech dnech vzkříšen.

Indie 900př. nl.: Krišna z Indie, porozený pannou Dévakí s hvězdou na východě, signalizující jeho příchod, konal zázraky se svými učedníky a po smrti byl vzkříšen.

Řecko 500př.nl.: Dionýsos z Řecka, porozený pannou 25. prosince, byl učitelem na cestách, konal zázraky jako proměna vody ve víno a měl přezdívku „Král králů“, „Jediný boží syn“, a mnoho dalších. A po své smrti byl vzkříšen.

Persie 1200př.nl. Mithra z Persie, narozený pannou 25. prosince, měl 12 učedníků a konal zázraky, po svojí smrti byl pochován a vzkříšen za 3 dny. Den vzkříšení, neděle. (v angličtině Sunday, složenina slov Sun=slunce a day=den, jako sluneční den(dále snad pochopíte).)

Vyvstává otázka, proč mají všichni bohové společné tyto atributy? Proč porod panny 25. prosince, smrt na 3 dny, nevyhnutelné vzkříšení, proč 12 učedníků?

Ne jinak to bylo i u Ježíše Krista, který se narodil Panně Marii 25. prosince v Betlému, jeho porod byl oznámen hvězdou na východě, kterou následovali tři králové, aby našli a uctívali nového spasitele. Ve 12ti, letech byl dětským učitelem, ve 30ti ho pokřtil Jan Křtitel a tím začalo jeho období „vlády“. Ježíš měl 12 učedníků, se kterými cestoval a konal zázraky, jako léčení nemocných, chůze po vodě, oživení mrtvého, byl známi jako „Syn boží, či „Král králů“ a mnoho dalšího. Když ho jeho učedník Jidáš za 30 stříbrných zradil, byl ukřižován, uložen do hrobu a po třech dnech vzkříšen a vstoupil na nebesa.

Proč mají tedy všichni bohové toto společné?

 Zkusme si to vysvětlit takto: sekvence zrození je zcela astrologická. Hvězda na východě je Sírius, nejjasnější hvězdou noční oblohy, kterou je 24. prosince vidět v linii se 3 hvězdami Orionova pásu. Tyto tři hvězdy, se dnes nazývají stejně jako v minulosti 3 králové. 3 králové a nejjasnější hvězda Sírius, společně ukazují na místo východu slunce 25. prosince. Proto 3 králové „následují“ hvězdu na východě, aby našli východ Slunce, zrození Slunce. Panna Maria je souhvězdí Panna(Známe z latiny jako virgo, což v angličtine znamená virgin.) Virgo je také znám jako "Dům chleba" a podobu souhvězdí, stejně tak jako symbol panny ve znamení zvěrokruhu je panna držící snop pšenice.Dům chleba a jeho symbol pšenice reprezentují srpen a září, čas žní. Ve skutečnosti Bethlem(česky Betlém) doslovně znamená "Dům chleba"(House of bread). Betlém je tedy odkaz na souhvězdí Virgo(Panna), místo na neby, ne na Zemi. Je tu i další zajímavá věc související s 25. prosincem, či zimním slunovratem. Mezi letním a zimním slunovratem se dni zkracují a ochlazují. Z pohledu severní polokoule se Slunce pohybuje na jih, zmenšuje se a je stále slabší. Zkracování dnů a zánik s příchodem zimního slunovratu symbolizovalo našim předkům smrt. Od 22. prosince byl ústup slunce úplný. Po dobu 6 měsíců se Slunce pohybovalo více a více směrem na jih, když dosáhlo nejnižšího bodu na obloze. Tehdy se stává zajímavá věc, Slunce se přestává alespoň viditelně pohybovat, na 3 dny. Proto Vzkříšení po třech dnech. Během této doby setrvá slunce blízko souhvězdí Jížní Kříž. Potom , 25. prosince se Slunce pohne o 1 stupeň směrem na sever, aby přineslo delší a teplejší dny a nakonec jaro.(Jako zrození Ježíše a jiných bohů.) Proto se říkalo, Slunce umřelo na kříži, proto ukřižování Ježíše a jiných bohů. 3 dni bylo Slunce mrtvé, jen aby bylo vzkříšeno, či znovu zrozeno. Ježíš se často vyobrazuje s hlavou kterou má v pozadí svítícího slunce, stejně tak jako symbol křesťanství, kříž který má uprostřed kruh"slunce". Když se na to podíváme blíže, je to jen symbolika vyňatá z části zvěrokruhu. A jak s tím souvisí 12 apoštolů? Jednoduše, 12 apoštolů symbolizuje 12 souhvězdí zvěrokruhu se kterým Ježíš, v podobě Slunce cestuje.

Podobností (plagiátorství) v křesťanství od jiných tradic tím ale nekončí, je jich mnoho a mnoho, vyjmenuji jen pár základních. Noemova archa, stačí se podívat na Epochu o Gilgamešovi, nebo ukradený příběh o Mojžíše. Mojžíš byl jako dítě dán do proutěného koše a vypuštěn na řeku aby unikl zabíjení novorozeňat. Později ho zachránila králova dcera a vychovala jako prince. Tento příběh je zkopírován z mýtů o arkadském Sargonovi z roku 2250př.nl. Sargona po narození vložili do proutěného koše a pustili po řece, aby unikl zabití. Na to ho zachránila Akki z královského rodu. Mojžíš je také znám jak dává na hoře, prostřednictvím boha svaté desatero přikázání. Avšak motiv, jak bůh dává zákon prostřednictvím proroka na hoře, je taky velmi staré. Mojžíš je pouze jeden z mnoha mytologických dárců „zákonů“ v historii. V Indii byl velkým dárcem Manou. Na Krétě vystoupil Mínus na horu Dicta, kde mu dal Zeus svaté zákony. V Egyptě to byl Mises, který nosil kamenné tabulky s božími zákony. Manu, Mísós, Mises, Mojžíš… Desatero přikázání je také vzato z dob dávno před Kristem a to z Egyptské Knihy mrtvých: „Nekradl jsem“=“Neopkradeš“, „Nikoho jsem nezabil“=“Nezabiješ“, „Neklamal jsem“=“Nevyslovíš křivé svědectví proti svému bližnímu“ a tak dále. Egyptské náboženství je pravděpodobně prvotním základem pro židovsko-křesťanskou víru. Křest, posmrtný život, poslední soud, zrození z panny a vzkříšení, ukřižování, Archa úmluvy, obřízka, spasení, svaté přijímání, velká potopa, Velikonoce, Vánoce, oběť a mnoho dalších, všechno jsou to atributy egyptských myšlenek, o mnoho starších, než křesťanství, nebo židovství vůbec.

Už je to jasnější, proč? Proč má většina bohů má stejné atributy? Bůh je ve skutečnosti slunce, kterému se klaněli lidé desítky, možná stovky tisíce let před námi. Je třeba si uvědomit, že před mnoha a mnoha lety, lidé neznali skoro nic, nevěděli jak věci fungují a co od nich mohou očekávat. (Bouřky, deště, krupobití, zatmění Slunce, zemětřesení, Slunce samotné a spoustu jiných věcí.) Proto se jich přirozeně báli a začali je ve strachu uctívat. Později jim začali přidávat jména, příběhy, začali je připodobovat lidem, do takové podoby jako je známe dnes.

Na závěr bych chtěl podotknout, že křesťanství, stejně jako jiné teistické systémy víry, jsou největším podvodem celého lidstva. Slouží k odpoutání přírody a sebe navzájem. Podporují slepou oddanost autoritě. Snižují lidskou zodpovědnost tvrzením, že "všecko ovládá bůh" a tyto odporné zločiny mohou být ospravedlněné ve jménu Božích záměrů.


 Ať už tomu budete věřit, nebo ne, ve skutečnosti to není až tak důležité. Důležitá je vaše víra, jestli je to víra ve hmotné statky, v přesvědčení že musím dělat něco podle nějakého přikázání, konánu, či čehokoliv jiného, co někdo sepsal dávno předemnou  a o čem nemám vlastně vůbec ponětí jak to ten dotyčný myslel a co to znamená a jen to slepě to dodržuji. Nebo máte víru v přirozenost, soužití s lidmi, s přírodou a s celým vesmírem, nehledíte na hmotné statky jako na smysl života, ale smysl života hledáte hlouběji, SAMI V SOBĚ. Na toto téma budu pokračovat v článku Člověk a vesmír.

 

Houda?


1.11.2012   Rubrika: Literární fabrika   |   Komentářů: 31   |   Vytisknout

Hodnocení
1.     2.     3.     4.     5.    
(1 = absolutní punk, 5 = hnusnej popík):
hodnoceni - 3,5
nic moc 3,5
 

Diskuse ke článku - Literární fabrika: Křesťanství

Do diskuse smí přispívat jen registrovaní a přihlášení punkeři.
Zvolte stranu: 1-20 | 21-31
Wolverine92
Wolverine92 - 30.12.2016 1:59

Ahoj drazí a vážení ;-)
1. Bible se čte s výkladem, začíná se novým zákonem a nečte se jako kniha faktů, ale spíše se prožívá meditací atd...
2. Je to hlavně o komunitě lidí, která si navzájem pomáhá a drží při sobě, upřímně je mi líto, že vás dokázala komunistická propaganda tak vygumovat, ale budu respektovat vaše názory, každý tvor má stejné právo na život ;-)
3. Má os. zkušenost
Fajn kolektiv, fajn akce a lidi, ale byla by potřeba, aby jsme se dostali konečně do 21. století ;-) Faktem je, že třeba sukačka až po svatbě je zasraný středověk atd... , proto volím zlatý střed, kombinace mrdání, chlastu a otčenáše a výsledek docela ujde ;-)

Mějte se krásně, Boha v srdci a v kalhotách Kladivo na čarodějnice smajlik - 5

 
liukovec
liukovec - 22.1.2013 16:32

smajlik - 22 povedený článek, který urazí věřící což je jasné protože jsou ve víře vychováváni steně jako jejich předchůdci o kterých píšeš.Sice nechápu jak se něco takového mohlo dochovat do dnešní doby ale neodsuzuju to smajlik - 1 teda neodsuzuju víru, ale církev ... je to asi tak jak mi někdo kdysi říkal víra a církev je jako divadlo a pokladna smajlik - 1

 
chrpa
chrpa - 21.11.2012 23:00

píseň písní-to je počteníčkosmajlik - 10

 
Banjo
Banjo - 21.11.2012 13:19

Josef Flavius se ve svém díle zmiňuje o Esénech, také o raných křesťanech atd. Sám křesťanem nebyl, toho jsem uváděl jako zdroj informací, ne jako údajného cenzora.
Nevím, koho všechno z "Konstantinova lidu" myslíte, ale jeho matka (sv. Helena) byla křesťankou. Konstantin si titul pohanského boha ponechal mimo jiné proto, že to tehdy patřilo k funkci císaře, nicméně křesťany podporoval a kostely jim stavěl nejméně po posledních 20 let své vlády. Ovšem Konstantinův životopis nic nemění na podstatě křesťanství. Ostatně třeba takový svatý Augustin nebo Ignác z Loyoly v mládí také nebyli zrovna vzornými křesťany, což ostatně lze dohledat v jejich životopisech.
Nicejský koncil neřešil křesťanství versus římský polyteismus, nýbrž spor křesťanů s Ariány (to byli ti, kteří Ježíše za Boha neuznávali, zatímco křesťané od počátku ano).
A já si doteď myslel, (i jsem se tě na to ptal a tam jsi mi to potvrdil) že by se ti líbilo, aby křesťani měli jednotná pravidla. Tenhle přípěvek mi vyznívá trochu jako že když si je na tom koncilu stanovili, že je to špatně.
Co se Filipova evangelia týká, oproti těm oficiálním je cca o 100 let novější, o dost kratší a strukturou se tváří ani ne jako evangelium, ale spíš jako mudroslovná kniha s občasnými zmínkami o Ježíšovi.

 
Houda?
Houda? - 21.11.2012 10:42

Banjo: Mám na mysli cenzuru bible roku 325. Kdo sestavil bibli jak jí známe dnes? Císař Konstantin, paradoxem je že Konstantin byl pohan, on i jeho lid po celá staletí uctívali přírodní mužská božstva, i bohyni (ženství), to až na smrtelné posteli byl pokřtěn. Problém byl v tom že před 300 lety začal Ježíš hlásat ve víru v jednoho boha a jeho stoupenci narůstali geometrickou řadou. Tak začala náboženská válka mezi pohany a křesťany. Za Konstantinovy vlády to došlo tak daleko, že hrozil rozpad Říma (jak logicky lze usoudit, asi se mu to jako císaři nelíbilo) proto svolal nicejský konsil. Kde ustanovil jako jedinou a pravou víru křesťanství. Tam se schvalovali a vyřazovali veškerá evangelia, která líčili Ježíše jako člověka, určilo se tam datum velikonoc a hlavně, byl Ježíš uznán za boha. Do té doby byl Ježíš jeho stoupenci uznáván jako prorok, velký člověk, co hlásal proroctví, NE bůh. Jednou z vyřazených evangelií je gnostické evangelium podle Filipa, kde se praví: … A spasitelovou družkou je Máří Magdalena. (Dříve se družkou myslelo ženou manželkou). Také jsou dohady (uznávám, nejsou podloženy) o tom že s Magdalenou měl dítě, ale to už by jsme se pouštěli do moc velkého debatování.

Co se týče Josefa, to nemám páru, vím jen že to byl žid který žil chvilku po Ježíšově smrti, tudíž se na cenzuře bible nepodílel, když byla v roce 325.

 
Banjo
Banjo - 21.11.2012 6:29

Houda?: Řekl bych, že dost málo, stejně jako se o ni zajímá dost málo nevěřících. Já třeba jo, i když samozřejmě nejsem odborník, ale nějaký základní přehled mám. Třeba takový Josef Flavius byl jako taky spoluautorem té "cenzurované" Bible?
Asi by asi bylo na místě se poptat, čemu přesně říkáš cenzura. Protože znění, nalezená třeba v jeskyni u Kumránu (Eséni u Jordánu, 1. století), se od stávajícího prakticky neliší. Ovšem je zase pravda, že se tam nenašla celá Bible, akorát jednotlivé svazky.

 
Houda?
Houda? - 20.11.2012 16:37

Koukám že je to víc věřících, než jsem čekal. No argumentovat a říkat svůj názor asi nemá cenu, respektive ho obhajovat. Ale brát Ježíše jako někoho nadpřirozeného a reálného, když je o něm zmínka, pouze v cenzurované bibli, no nevím. Jako symbol něčeho vznešeného a správného snad ano. Zajímalo by mně, kolik věřících se zajímá o historii.

 
Banjo
Banjo - 20.11.2012 7:04

Lord.Alex: Tak co se týká Mikeshe, tam souhlas, ten to má zdá se celkem utříděné.
Ale vzhledem k tomu, že tenhle článek tu má za poslední dobu nejvíc komentářů, tak téma asi úplně mimo nebude. I když na druhou stranu to zpracování má svoje mouchy, což většina příspěvků řeší, to je zase fakt...
A diskutovat o muzice? Ale jo, klidně, když tu bude něco nového o muzice, kde bude o čem debatovat...

 
Lord.Alex
Lord.Alex - 20.11.2012 1:01

Houda:vidíš a proot říkám, mluvme o muzice, kurnik co má na punk.cz co dělat článek o církvi????? nechápu. a ano, chytil si to za špatnej konec.

Já jako věřící necítím potřebu církve atd.každej si to přebere sám v sobě a nepotřebuje pravidla, vesměs jak píše Mikesh

 
Banjo
Banjo - 9.11.2012 7:55

punkie: jo, to jsem udělal. Akorát upozorňuju kolemjdoucí, že je to běh na dlouhou trať. Třeba já jsem to jel tak kapitolku (maximálně dvě) denně a trvalo mi to tři roky. Rychleji mi šla snad akorát ta deuterokanonická skoropohádka o Tobiášovi.
A taky upozorňuju, že jsem to dal až na druhý pokus - v šestnácti (první pokus) jsem skončil asi u páté kapitoly a dál mě to nebavilo... Někdo to třeba dá napoprvé a stylem "dneska toho Izajáše, těch asi 70 kapitol, a zítra třeba ty mudroslovné". smajlik - 1
Houda: podrobně ty rozdíly taky nevím, ale zhruba je to tak, jak jsem napsal. Pokud se bavíme o náhledech jednotlivých věřících (i nevěřících) - pochopitelně každý to náboženství vidí trošku jinak. Ale jasná relativně jednotná pravidla - takové mantinely, odkud kam to ještě je v rámci pravidel a kde už je to mimo, to zase zapotřebí je. Ovšem na druhou stranu demokracie ve dnešní podobě a další celkem sympatické věci současnosti vznikaly právě v době, kdy docházelo k dělení církví a stanovení jiných mantinelů toho, co lze bez problému, co s přivřeným okem a co už ani náhodou...
Čili těžko soudit, jestli ta jednota (byť si myslím, že by se mi asi líbila) by nebrzdila něco lepšího. Prostě to nevím.

 
Houda?
Houda? - 8.11.2012 10:46

punkie: v úvodním článku jsem psal, že se budu převážně opírat o informace z dokumentů zaitgeist, esoteric agenda a podobný, nemám v plánu kopírovat a přivlastňovat si cizí věci a vydávat je za svoje. Jen se snažím šířit informace, které jsem četl v nějakých knížkách, nebo někde viděl.

 
Houda?
Houda? - 8.11.2012 10:41

Banjo: abych pravdu řekl, nevím dopodrobna v čem se jaká církev, nebo obec liší, ale myslím si, že to už hraničí s tím si vytvářet svoje "pravidla" v křesťanství. Což pro křesťanství jako takové si myslím není moc dobře.

 
punkie
punkie - 7.11.2012 9:39

zní to jak vystřižený ze Zeitgeistu...
Jinak doporučuju vykašlat se na církev, vklidu si přečíst bibli a udělat si o ní obrázek sám.

 
Banjo
Banjo - 7.11.2012 6:56

Houda?: Ten pravopis - není každému dáno umět všechno, ale mimochodem tenhle příspěvek, na který teď reaguju, máš pravopisně celkem bez chyb. smajlik - 5
Jistěže církve jsou rozdělené tím, v co věří a jak moc kterou tu věc prožívají. A ostatně si podle toho někteří lidé i svou církev vybírají.
Ale trochu jsem se ztratil ve tvých formulacích... Teď se ptám na tvůj názor:
1) To, že každá ta církev (a v rámci některých denominací i každá obec) má jiný názor, to je dobře nebo špatně?
2) A to, že ta svoje pravidla prosazují u lidí, kteří jsou v tom jejich spolku je dobře nebo špatně?

 
Houda?
Houda? - 5.11.2012 11:41

Banjo: to s těmi daněmi byla jen narážka na církev jakož to na nezbytnou součást křesťanství. Já křesťanství toleruji, ale co mi do jisté míry vadí jsou právě církve, ať už je to u křesťanství, nebo u jiných náboženství. Přetvářejí některé věci a vytvářejí si vlastní, oddělují se od sebe jako by šlo o úplně jiné vyznání a v tom vidím chybu. Zjednodušeně řečeno: Tááák tohle se mi z bible nelíbí jak to uctívají katolíci, tak pro mě to bude platit takhle, jo a tohle už vůbec nepřipadá v úvahu, takže to budu dělat takhle... Říkám, nejde jen o křesťanství, třeba takový Buddhismus, tam se mi také příčí rozdělení na Mahajánový a Hínajánový buddhismus a další takové rozdělení.

Co se týče toho že ranní křesťané byli vesměs chudí a opovrhovaní lidé, to jsem se dočetl z jedné literatury. V knize Mít, nebo být od E. Fromma kde se přímo na toto odkazuje na Rainera Funka, což byl psychoanalytik, který vystudoval filozofii a teologii, tak z toho usuzuji, že je to pravda. A navíc jsem psal že to byli HLAVNĚ chudí a opovrhovaní lidé, ne pouze.

A co se týče pravopisu, nejsem v tom moc zdatný smajlik - 12.

 
Banjo
Banjo - 4.11.2012 20:45

Jo a ještě k tomu Desateru - jasně že podobné zásady měly všechny trochu vyspělejší civilizace - že nemá šukat každý s každým, že se nemají mezi sebou zabíjet a okrádat. Navíc křesťané snad nijak nezastírají, že Desatero převzali en bloc od Židů.
A taky raní křesťané nebyli jen chudí a opovrhovaní. Byli mezi nimi i bohatí a vlivní lidé, a to od začátku.
Ale jak už jsem předeslal na začátku - cením si toho, že ses do tématu pustil a snažíš se logicky argumentovat. smajlik - 5

 
Banjo
Banjo - 4.11.2012 20:38

Tak prvně mě zaujalo, že autor má za velké zlo, že někdo neplatí státu daně. To bych na punkovém webu fakt nečekal.
Za co zase chválím, že sis zjistil něco o okolních kulturách a zasadil to do kontextu. Bohužel to bylo dost tendenčně - trochu něco jako "Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno"...
Konkrétně vdím pár drobností, které snad křesťanství od ostatních vyjmenovaných náboženství odlišují.
Třeba moc nevím, kolik učedníhů Hóra nebo Mithry se nechalo kvůli víře ve zmíněné bohy a pro šíření jejich učení umučit. Chápu, že kvůli podvodu by byl leckdo schopný tvrdit nesmysly, ale nechat se sežrat od lvů nebo si nechat useknout hlavu? Možná pár psychopatů, ale takoví by zase těžko někoho dlouhodobě duchovně vedli.
Datum Vánoc je úzus, skutečné datum narození Ježíše známé není. Jasně že se při obracení na křesťanství hodilo takové datum, které by se krylo s předchozími svátky. A slunovrat se z různých důvodů slavil skoro všude.
Další věc s tou astrologií. Poloha Síria je na naší obloze každý rok naprosto stejná. Tedy mudrci z Persie nebo z Jemenu by podle téhle teorie museli do Judska cestovat každý rok. Šlo spíš o tu trojitou konjunkci Saturna (židovská planeta) s Jupiterem (královská planeta), což už třeba každý rok nenastává...
Že se nejstarší příběhy z Mezopotámie a z Bible trochu překrývají je logicky skoro nevyhnutelné. Abrahám (praotec Židů a Arabů) přece vystartoval svoji cestu z Uru Chaldejského, tedy byl původem Mezopotámec (přesněji kočovný Aramejec).
Egyptské náboženství s velkou pravděpodobností mělo na okolní civlizace nějaký vliv, ale jejich vliv na Izraele byl výrazně menší, než vliv mezopotamský a perský. Egypt byl Izraelem vnímán skoro vždy jako cizí a nepřátelský.
A ještě technická připomínka: zkus něco udělat s pravopisem. Je tam fakt chyb jako máku a trochu mě to odvádí od soustředěnosti nad obsahem.

 
mikesh
mikesh - 2.11.2012 13:54

Houda?: to je asi pravda, vlastne i v Bibli se pise "vsechno zkoumejte, dobreho se drzte" ..tedy neco jako nenechte se manipulovat

 
Houda?
Houda? - 2.11.2012 13:47

mikesh: hlavně dříve manipulovali s lidmi skrze víru, dnes se to děje prostřednic medií a peněz.

 
mikesh
mikesh - 2.11.2012 13:31

Houda?: tak nevim, asi znam jinou cirkev, nez ty. Pravda, pocitam se krestanem asi tak 3 roky, ale za tu dobu jsem v cirkvi nic takovyho nezaznamenal, nikdo me do niceho nenutil, naopak jsem mnohem svobodnejsi, a tyhle zkusenosti bych pral prozit kazdymu... neco jinyho je mozna prezentace navenek, ty restituce a podobny veci. Krestanstvi neni smyslene, znamena to nasledovani cloveka jmenem Kristus a vira v to, ze je i Bohem. A to je popsane v Novym Zakone v Bibli. Jinak pis urcite dal, jde jen o vymenu nazoru, co muze obohatit cloveka, pokud se nezvrhne v hadky a urazky ne? :-)

 

Zvolte stranu: 1-20 | 21-31