Protokoly sionských mudrců, Mein kampf, NWO a Bilderberg

Protokoly sionských mudrců, Mein kampf, NWO a Bilderberg 

Připadá mi normální, že tzv. konspirační teorie, jejichž původ můžeme hledat v Protokolu sionských mudrců, se zabydlely a zdomácněly v prostředí naší extremistické scény, tedy mezi neonacisty, fašisty a dokonce i mezi mladými komunisty. Překvapilo mne však, že získaly popularitu mezi příznivci liberální pravice. Méně radikální zastánci hrozby tzv. Nového světového řádu pojem sionismus při jeho definici neužívají, píší a hovoří spíše o iluminátech, zednářských lóžích, Bilderbergu, mediokracii, ale hlavně o bankéřích, kteří celý vznik NWO (New Wolrd Order) financují jako rodiny Rothschild a další. Tvrdé jádro neonacistické a fašistické scény si však servítky nebere a o sionismu se v souvislosti s NWO vyjadřuje zcela jasně. V Protokolu sionských mudrců, jenž vyšel v carském Rusku na počátku minulého století, je načtrnut tajný plán Židů, kteří se za pomocí financí, lichvy, nadnárodního kapitálu, tisku a tajných společností jako třeba zednáři snaží všemi možnými prostředky dospět ke světovládě. Na Protokoly, které byly sestaveny tehdejší tajnou ruskou policií a měly obvinit Židy ze všech nešvarů tehdejšího Ruska, odkazoval ve svém díle Mein kampf i Adolf Hitler, jenž z nich čerpal inspiraci při popisování nebezpečí židovských bankéřů a nadnárodního židovského kapitálu pro Německo a celou Evropu. Dodnes jsou používány třeba palestinským hnutím Hamas jako důkaz tzv. židovského spiknutí.

Celé znění Protololů můžete je najít třeba na Wikipedii, je dole v odkazech pod článkem v české verzi. V krátkosti se vám pokusím přiblížit jejich obsah. Protokol č.3 ukazuje, jak se uzavře cyklus symbolického hada zosobňujícíhoŽidovstvo: "Až se kruh uzavře, všechny státy Evropy budou uzamčeny v jeho smyčce jako v pevném svěráku." Vyjadřuje se v něm taktická podpora anarchismu a komunismu za účelem rozpoutání světových nepokojů. Pátý protokol ukazuje, jakým způsobem se budou manipulovat masy. Protokol č.6 vysvětluje, proč je nutný vznik obrovských monopolů, které při následné politické krizi sebou strhnou dolů všechny státy. Sedmý protokol naznačuje, jak dojde ke světové válce, devátý se zabývá vznikem židovského superstátu. Cílem spiknutí je světovláda a ovládnutí států nakažených jedem liberalismu a parlamentní demokracií, o čemž pojednává protokol č.10.

O procesu ovládnutí a kontroly tisku se můžete dočíst v rozsáhlém Protokolu číslo 12. Vyplývá z něj, že se k veřejnosti nedostanou žádné informace bez centrální kontroly, neboť několik hlavních tiskových agentur bude v rukou konspirátorů. Vláda se stane vlastníkem většiny časopisů i s protichůdnými názory, bude tak mít v rukou nástroj k ovlivňování veřejného mínění a bude moci bez problémů nechat tisknout lži. Svobodný tisk bude postupně zničen. Politickou taktikou v době před převzetím světovlády se zabývá 15. Protokol, jenž popisuje nutnost vytvoření svobodozednářských lóží ve všech zemích světa. Ty budou podřízeny tajné centrální židovské administrativě. Lóže, jejichž členy budou všechny revolucionářské a liberální elementy, stejně jako agenti mezinárodní a národní policie, se tak stanou zdrojem informací všech vznikajících politických komplotů, které se tak dostanou pod přímé řízení centrální administrativy. Protokoly 20 a 21 se zabývají finančním aspektem celého plánu, ať se již jedná o tyranii lichvy, jež bude mít za cíl státními půjčkami dohnat jednotlivé státy k finanční podřízenosti na bankovních ústavech a následnému všeobecnému bankrotu a nastolení židovského království, nebo způsobem vytvoření hospodářských krizí a nutností států přistoupit k stále rostoucím státním půjčkám.

Adolf Hitler ve své knize Mein kampf popisuje tzv. židovské nebezpečí v mnoha kapitolách a z nejrůznějších aspektů. Pro účel tohoto článku bude plně dostačující, když si všimnu jeho pohledu na Protokoly. Volný překlad je ze současné reedice francouzské verze Mein kampf, jež vyšla v edici Nouvelles Editions latines, str. 307.

"Protokoly sionských mudrců, které Židé oficiálně tak vehementně zapírají, nepopiratelným způsobem ukázaly, jak je veškerá existence tohoto lidu založena na permanentní lži. V Gazette de Francfort se dokola úpí, že se jedná o podvrh, chtějí o tom přesvědčit celý vesmír. No a to je ten největší důkaz o jejich pravosti. Protokoly se znalostí příčin jasněpředkládají to, co hodně Židů může provádět nevědomky. A to je důležité. Není podstatné, abychom věděli, kterýžidovský mozek vytvořil toto oznámení. Je však rozhodující, že s precizností, ze které vás mrazí, vynesly na světlo dne aktivity a charakter židovského lidu se všemi jejich větveními a cíli, ke kterým směřují. Nejlepší prostředek k posouzení oněch informací je jejich konfrontace s realitou. Když na základě Protokolů prostudujeme události posledních sta let, je nám okamžitě jasné, proč židovský tisk spustil takový pokřik. Dnem, kdy se stane základní knihou jednoho lidu, budeme moci židovské nebezpečí považovat za spiknutí."

Na následujících dvaceti stránkách Hitler vycházeje i z článků Protokolů podrobně probral historii, charakter židovského národa a politicko-ekonomickou taktiku jeho spiknutí. Na příkladě sovětského Ruska, ale i jiných příkladech, ukazuje jeho snahu o ovlivnění lidových mas, snahu o likvidaci národní ekonomiky za pomoci dělnické třídy, o ekonomické ničení jednotlivých států, které se dostávají pod jeho finanční kontrolu, pokusy o nabourání schopnosti národní obrany a o ruinování důvěru lidu vládám, pokusy o nakažení umění, o zesměšnění náboženství a morálky a podobně. K dosažení tohoto cíle mu pomáhá ovládnutí burzy, finací a tisku, tedy tehdejšího jediného masmédia, stejně jako svobodné zednářství.

"Vliv, jenž Žid získává na burze roste z ekonomického hlediska hrůzu budícím způsobem. Vlastní, či kontroluje všechny pracovní síly národa.......S vrozenou neústupností bojuje za toleranci mezi náboženstvími, k čemuž využívá skvělý prostředek, jenž má ve svých rukou, tedy svobodné zednářství. Vládnoucí třída a vysoké politické i ekonomické buržoazní vrstvy sdružené v lóžích svobodného zednářství se stávají jeho obětí, aniž si to uvědomují.....Ve službách židovstva je tisk druhou zbraní vedle svobodného zednářství. Žid vynakládá veškerou svou sveřepost a zručnost, aby se ho zmocnil. Prostřednictvím tisku drží ve svých spárech a sítích veškerý společenský život, řídí jej a tlačí před sebou, neboť vytváří a řídí sílu, kterou dnes velmi dobře známe, přestože před několika desítkami let byla neznámá, tedy veřejné mínění."
(Mein kampf, str.314-315)

Hitlerovi se dokonalou manipulací o celoplanetárním židovském spiknutí za účelem nastolení židovské světovlády podařilo vyvolat strach německých občanů. Velmi mu pomohla na cestě k absolutní moci. V dnešní době je na podobném principu založeno mnoho módních konspiračních teorií, které mají společnou obavu ze vzniku jakéhosi Nového světového řádu, neboli NWO. Jejich základem je obava z toho, že jistá skupina mezinárodních elit se rozhodla vytvořit NWO a pomocí centrálního bankovnictví (FED, Bank of England, a podobně), tedy financí, se snaží ovládnout a ke svým cílům řídit vlády a průmysl jednotlivých států, k čemuž samozřejmě využívá masová média, jež vlastní. I v současnosti se vše prý odehrává kolem vlastníků bank a mezinárodních financí, kterým pomáhají nejrůznější další agenti a tajné spolky, ať se již jedná o svobodné zednáře a jiné okultní lóže, Bilderberg, Římský klub, Evropskou unii, v jistých případech dokonce i o mimozemšťany a podobně. Konspirativní teoriie prolínají celým politickým spektrem, členové Komunistického svazu mládeže mají obavy z evropského imperialismu a finančního kapiálu, jenž skrze Bilderberg ovládá a zotročuje dělnickou třídu, příznivci konspirací pravicového ladění zase mají obavy z nástupu socialistické totality a konce demokracie. Jedno však mají všichni společné, hlavním hybatelem všeho toho hypotetického zla je opět bankéř a finančník, tedy...

Nechci v žádném případě vystavovat nějaké paralely mezi minulostí a současností a pokoušet se z nich vyvozovat jakési souvislosti, či zákonitosti, neboť vím, že historie je neopakovatelná a jakákoliv prognóza budoucnosti je vzhledem k její náhodné spontaneitě a nepředvídatelnosti pošetilá a lidským mozkem neuchopitelná. Přesto všechno se mi ty dnešní rafinovaně maskované teorie popisující pokusy o nadvládu židovských finančníků nad celým světem nezdají příliš vhodné. Ať se již tváří sebehonosněji a schovávají se za sebevzněšenější ideály, ať jsou již vytvářeny v soft formě,či poněkud odkrytěji, nebo zcela otevřeně v hard formě, ve které je nebezpečí naší civilizace, tedy židovský bankéř, zcela nezastřeně vymezeno.


mrtvola ©

Mrtvolí politický slovník:


27.1.2013   Rubrika: Literární fabrika   |   Komentářů: 3   |   Vytisknout

Hodnocení
1.     2.     3.     4.     5.    
(1 = absolutní punk, 5 = hnusnej popík):
hodnoceni - 2,1
jde to 2,1
 

Diskuse ke článku - Protokoly sionských mudrců, Mein kampf, NWO a Bilderberg

Do diskuse smí přispívat jen registrovaní a přihlášení punkeři.
Klement
Klement - 23.1.2015 12:27

mrtvolo dyť i ta píča rakouská přiznala že se rozhodlo o bombardování jugáslávie triaterální komisy :-D ve které sou takzvaní mocní jež ovládají zdroje :-) a dělají jen co je v jejich zájmu jen idiot jako ty může vyplodit takovou píčovinu :-D hold dej náckovi pero a perník :-D smajlik - 1smajlik - 1smajlik - 1

 
Klement
Klement - 23.1.2015 12:24

smajlik - 10smajlik - 10 koukám mrtvola ani neví o čem píše :D proč do toho sereš furt nějáký židy :-D židů znám plno sou někteří fajn lidi :-D ale to co se děje ve světě je už zřejmé jen idiot a stupidní píča napíše že sou to kecy :-D hold je to pravda obrovské spiknutí nad lidma funguje a jak už si zmiňoval fed zjisti si co dělá a jak :-D :-D jen díky fedu se hroutí ekonomiky po celém světě :-D ty si vážně hlupáček viď? :-D

 
pif
pif - 31.5.2013 20:23

Bohužel teoriím spiknutí v různých formách věří většina lidí, což je pro mne dost hrůzné zjištění.

Pokoušel jsem se s hodně lidmi diskutovat na téma nahodilosti, ale většina lidí potřebuje jistotu, třeba blud ale jistotu. Do rozhovoru na toto téma se už s nikým nepouštím a tak dík za tento článek :-)